Hitta oss

Träningslokalen ligger på Hejaregatan 1 i Växjö.

Har du frågor eller synpunkter?

Välkommen att kontakta oss på e-post info@vjk.se

Du kan också ringa och prata med någon tränare.

Vuxentränare Göran Carlsson på telefon 076 – 311 50 08

Nybörjare barn Jonas Ripsäter på telefon 070 – 655 27 81

Styrelse

Ordförande: Jonas Ripsäter

Sekreterare: Peder Horn

Kassör: Lena Hermansson – vjk.kassor@gmail.com

Övriga ledamöter: Tony Pettersson, Göran Carlsson

Suppleant: Vakant

Revisor: Gert Carlsson

Valberedningen: Svante Pettersson, Niclas Damkilde

Informationsansvarig: Tony Pettersson – informator@vjk.se