Styrelse

Ordförande: Jonas Ripsäter

Sekreterare: Peder Horn

Kassör: Lena Hermansson – vjk.kassor@gmail.com

Övriga ledamöter: Tony Pettersson, Göran Carlsson

Suppleant: Vakant

Revisor: Gert Carlsson

Valberedningen: Niklas Damkilde, Svante Pettersson

Informationsansvarig: Tony Pettersson – informator@vjk.se