Träningsavgifter och medlemsavgifter

0 – 9 år 600:- per termin

10 – 15 år 800:- per termin

16 – 99 år 1200:- per termin

Studenter 900:- per termin

Damjudo 1 ggr i veckan 800:- per termin

Medlemskap i Växjö judoklubb 250:- per år.

Du kan betala med swish eller bankgiro uppge namn på den som avgiften gäller.

Swish: 1236033492

Bankgiro: 472-2237

Familjerabatter

Första familjemedlemmen (den äldsta) betalar 100% av sin träningsavgift, andra medlemmen får 20% i rabatt för sin träningsavgift, från tredje familjemedlemmen är det 40% rabatt på träningsavgiften. Familjerabatten gäller som nämnts från äldst till yngst.